תנאים והתניות עם פרטי הלקוח


תוכן העניינים


 1. היקף
 2. מסקנה
 3. זכותו של נסיגה
 4. מחירים ותנאי תשלום
 5. תנאי משלוח ומשלוח
 6. שמירה על התואר
 7. אחריות בגין ליקויים (אחריות)
 8. פדיון שוברי מתנה
 9. החוק החל
 10. יישוב סכסוכים אלטרנטיבי


1) היקף1.1 תנאים והגבלות כללים אלה (להלן "GTC") של וולפגנג מוהר, הפועלים תחת "מורא-ראסינג" (להלן "מוכר"), חלים על כל החוזים למסירת סחורות שצרכן או יזם (להלן "לקוח") עימם מוכר ביחס לסחורה שהוצג על ידי המוכר בחנות המקוונת שלו. הכללת תנאי הלקוח עצמו נדחית בזאת, אלא אם הוסכם אחרת.1.2 תנאים אלה חלים בהתאם על חוזים למסירת שוברים, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש.1.3 צרכן כמשמעותם בתנאים אלה הוא כל אדם טבעי המסיים עסקה חוקית למטרות שבעיקרן אינן מסחריות ואינן פעילותם המקצועית העצמאית. יזם במובן של תנאים אלה הוא אדם טבעי או משפטי או שותפות משפטית אשר בעת סיום עסקה משפטית פועלת בפעילותם המקצועית המסחרית או העצמאית.
2) המסקנה של החוזה2.1 תיאורי המוצרים הכלולים בחנות המקוונת של המוכר אינם מייצגים הצעות מחייבות מצד המוכר, אלא משמשים להגשת הצעה מחייבת מצד הלקוח.2.2 הלקוח יכול להגיש את ההצעה באמצעות טופס ההזמנה המקוון המשולב בחנות המקוונת של המוכר. לאחר שהניח את הסחורה שנבחרה בסל הקניות הווירטואלי ועבר את תהליך ההזמנה האלקטרונית, הלקוח מגיש הצעת חוזה משפטית מחייבת בכל הנוגע לסחורה בסל הקניות על ידי לחיצה על הכפתור המסיים את תהליך ההזמנה. הלקוח יכול גם להגיש את ההצעה למוכר בטלפון, דוא"ל, פוסט או טופס יצירת קשר מקוון.2.3 המוכר יכול לקבל את הצעת הלקוח תוך חמישה ימים, • על ידי שליחת הלקוח אישור הזמנה בכתב או אישור הזמנה בטופס טקסט (פקס או דואר אלקטרוני), לפיו קבלת אישור ההזמנה על ידי הלקוח היא מכרעת, או
 • על ידי מסירת הסחורה שהוזמנה ללקוח, לפיה הגישה של הסחורה ללקוח היא מכרעת, או
 • על ידי בקשת הלקוח לשלם לאחר ביצוע ההזמנה.


אם קיימות כמה מהחלופות המוזכרות לעיל, החוזה נחתם במועד בו מתרחשת תחילה אחת החלופות האמורות. התקופה לקבלת ההצעה מתחילה ביום שאחרי שהלקוח שולח את ההצעה ומסתיימת בסוף היום החמישי שלאחר הגשת ההצעה. אם המוכר לא קיבל את הצעת הלקוח במהלך התקופה הנזכרת, הדבר נחשב לדחיית ההצעה, והתוצאה שהלקוח כבר לא מחויב להצהרת כוונתו.2.4 אם נבחרה אמצעי התשלום "PayPal Express", התשלום יעובד על ידי ספק שירותי התשלום PayPal (אירופה) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 לוקסמבורג (להלן: "PayPal"), בכפוף ל- PayPal. - תנאי שימוש, זמינים בכתובת https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full או - אם אין ללקוח חשבון PayPal - בתנאים לתשלומים ללא חשבון PayPal, ניתן לצפות בכתובת https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. אם הלקוח בוחר "PayPal Express" כאמצעי התשלום בתהליך ההזמנה המקוון, הוא גם מנפיק הזמנת תשלום ל- PayPal על ידי לחיצה על הכפתור המסיים את תהליך ההזמנה. במקרה זה, המוכר כבר מצהיר על קבלת הצעת הלקוח בנקודת הזמן בה הלקוח מפעיל את תהליך התשלום על ידי לחיצה על הכפתור המשלים את תהליך ההזמנה.2.5 בעת הגשת הצעה באמצעות טופס ההזמנה המקוון של המוכר, טקסט החוזה נשמר על ידי המוכר לאחר סיום החוזה ונשלח ללקוח בצורה טקסטית (למשל דואר אלקטרוני, פקס או מכתב) לאחר שהלקוח שלח את הזמנתו. כל הוראה נוספת של טקסט ההתקשרות על ידי המוכר אינה מתרחשת. אם הלקוח הקים חשבון משתמש בחנות המקוונת של המוכר לפני שהגיש את הזמנתו, נתוני ההזמנה יועברו לארכיון באתר המוכר וניתן יהיה לגשת אליהם ללא עלות על ידי הלקוח באמצעות חשבון המשתמש המוגן באמצעות סיסמה באמצעות מסירת נתוני הכניסה המתאימים.2.6 לפני הגשת הזמנה מחייבת באמצעות טופס ההזמנה המקוון של המוכר, הלקוח יכול לזהות שגיאות קלט אפשריות על ידי קריאה מדוקדקת של המידע המוצג על המסך. אמצעי טכני יעיל לזיהוי טוב יותר של שגיאות קלט יכול להיות פונקציית ההרחבה של הדפדפן, בעזרתו מוגדל הייצוג על המסך. הלקוח יכול לתקן את רשומותיו כחלק מתהליך ההזמנה האלקטרונית באמצעות פונקציות המקשים והעכבר הרגילות עד אשר ילחץ על הכפתור המסיים את תהליך ההזמנה.2.7 השפה הגרמנית והאנגלית זמינות לסיום החוזה.2.8 עיבוד הזמנות ויצירת קשר מתבצעים בדרך כלל באמצעות דואר אלקטרוני ועיבוד הזמנות אוטומטי. על הלקוח לוודא שכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו לצורך עיבוד ההזמנה נכונה, כך שניתן לקבל את הדואר האלקטרוני שנשלח על ידי המוכר בכתובת זו. בפרט, בעת שימוש במסנני ספאם, על הלקוח לוודא כי ניתן להעביר את כל הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר או על ידי צדדים שלישיים שהוזמנו עם עיבוד ההזמנה.
3) הזכות של הנסיגה3.1 לצרכנים יש בדרך כלל זכות ביטול.3.2 מידע נוסף על זכות המשיכה ניתן למצוא במדיניות הביטול של המוכר.4) מחירים ותנאי תשלום4.1 אלא אם כן צוין אחרת בתיאור המוצר של המוכר, המחירים שניתנו הם מחירים כוללים הכוללים מס מכירה סטטוטורי. כל עלויות משלוח ומשלוח נוספות שעשויות להיגרם מוגדרות בנפרד בתיאור המוצר.4.2 במקרה של משלוחים למדינות מחוץ לאיחוד האירופי, עלולות להיווצר עלויות נוספות שהמוכר אינו אחראי לגביהן ושאותם יש לשלם על הלקוח. אלה כוללים, למשל, עלויות העברת כסף באמצעות מוסדות אשראי (למשל דמי העברה, עמלות שער) או מסי יבוא או מיסים (למשל מכס). עלויות כאלה עשויות להיווצר גם ביחס להעברת הכסף אם המסירה לא מתבצעת למדינה מחוץ לאיחוד האירופי, אך הלקוח מבצע את התשלום ממדינה מחוץ לאיחוד האירופי.4.3 אפשרויות התשלום יועברו ללקוח בחנות המקוונת של המוכר.4.4 אם הוסכם על תשלום מראש בהעברה בנקאית, התשלום נדרש מיד לאחר כריתת החוזה, אלא אם כן הצדדים סיכמו על מועד מאוחר יותר.4.5 בעת תשלום באמצעות אחת משיטות התשלום המוצעות על ידי PayPal, התשלום מעובד על ידי ספק שירותי התשלום PayPal (אירופה) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 לוקסמבורג (להלן: "PayPal"), בכפוף ל- PayPal - תנאי שימוש, זמינים בכתובת https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full או - אם אין ללקוח חשבון PayPal - בתנאים לתשלומים ללא חשבון PayPal, ניתן לצפות בכתובת https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.4.6 אם נבחרה אמצעי התשלום "אשראי PayPal" (תשלום בתשלומים באמצעות PayPal), המוכר מקצה את תביעת התשלום שלו ל- PayPal. לפני קבלת הצהרת ההקצאה של המוכר, PayPal מבצעת בדיקת אשראי באמצעות נתוני הלקוחות שנמסרו. המוכר שומר לעצמו את הזכות לסרב ללקוח את אמצעי התשלום "אשראי פייפאל" במקרה של תוצאת בדיקה שלילית. אם PayPal מאפשרת את אמצעי התשלום "אשראי PayPal", הלקוח צריך לשלם את סכום החשבונית לפייפאל על פי התנאים שקבע המוכר, אשר נמסרים לו בחנות המקוונת של המוכר. במקרה זה, הוא יכול לשלם ל- PayPal רק עם אפקט פירוק חובות. עם זאת, גם במקרה של הקצאת תביעות, המוכר נותר אחראי לבירור לקוחות כלליים למשל. ב 'על טובין, זמן אספקה, משלוח, החזרות, תלונות, הצהרות ביטול והחזרות או זיכויים.4.7 אם תבחר באחת משיטות התשלום המוצעות על ידי שירות התשלומים "Shopify Payments", התשלום מעובד על ידי ספק שירותי התשלומים Stripe Payments Europe Ltd., רחוב גרנד קנאל תחתון 1, גרנד קנאל דוק, דבלין, אירלנד (להלן "פס"). אמצעי התשלום האישיים המוצעים באמצעות תשלומי Shopify מועברים ללקוח בחנות המקוונת של המוכר. לצורך עיבוד תשלומים, Stripe יכולה להשתמש בשירותי תשלום אחרים, שעליהם עשויים לחול תנאי תשלום מיוחדים, עליהם ניתן ליידע את הלקוח בנפרד. מידע נוסף על "Shopify Payments" זמין באינטרנט בכתובת https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.4.8 אם נבחרה אמצעי התשלום "חשבונית PayPal", המוכר מקצה את תביעת התשלום שלו ל- PayPal. לפני קבלת הצהרת ההקצאה של המוכר, PayPal מבצעת בדיקת אשראי באמצעות נתוני הלקוחות שנמסרו. המוכר שומר לעצמו את הזכות לסרב ללקוח לשיטת התשלום "חשבונית פייפאל" במקרה של תוצאת בדיקה שלילית. אם אמצעי התשלום "חשבונית PayPal" מותר על ידי PayPal, על הלקוח לשלם את סכום החשבונית ל- PayPal בתוך 30 יום מיום קבלת הסחורה, אלא אם כן PayPal ציין תקופת תשלום אחרת. במקרה זה, הוא יכול לשלם ל- PayPal רק עם אפקט פירוק חובות. עם זאת, גם במקרה של הקצאת תביעות, המוכר נותר אחראי לבירור לקוחות כלליים למשל. ב 'על הסחורה, זמן אספקה, משלוח, החזרות, תלונות, הצהרות ביטול והחזרות או תווי אשראי. בנוסף חלים תנאי השימוש הכלליים לשימוש ברכישה בחשבון מפייפאל, אותם ניתן לצפות בכתובת https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.4.9 אם נבחרה אמצעי התשלום "חיוב ישיר בפייפאל", PayPal תאסוף את סכום החשבונית מחשבון הבנק של הלקוח לאחר הוצאת מנדט הוראת קבע של SEPA, אך לא לפני תום התקופה למידע המקדמי מטעם המוכר. הודעה מוקדמת היא כל תקשורת (למשל חשבונית, מדיניות, חוזה) ללקוח שמכריז על חיוב באמצעות הוראת קבע של SEPA. אם החיוב הישיר לא מומש עקב חסר מספיק כספים בחשבון או עקב מסירת פרטי בנק שגויים, או אם הלקוח מתנגד לחיוב ישיר, אף שאינו רשאי לעשות זאת, על הלקוח לשאת בעמלות שהבנק המתאים לו אם הוא אחראי לכך. .
5) משלוח ומשלוח תנאים5.1 מסירת טובין מתבצעת במשלוח לכתובת המשלוח שצוינה על ידי הלקוח, אלא אם הוסכם אחרת. בעת עיבוד העסקה, מכריעה כתובת המסירה המצוינת בעיבוד הזמנות המוכר.5.2 טובין שנמסרים על ידי סוכן שילוח מועברים "בשוליים חופשיים", כלומר עד לשולחן הציבורי הקרוב ביותר לכתובת המסירה, אלא אם כן צוין אחרת במידע המשלוח בחנות המקוונת של המוכר, אלא אם כן הוסכם אחרת.5.3 אם אספקת הסחורה נכשלה מסיבות שהלקוח אחראי להם, הלקוח יישא בעלויות הסבירות שנגרמו למוכר. זה לא חל לגבי עלויות המשלוח אם הלקוח מממש למעשה את זכות המשיכה שלו. עבור עלויות ההחזרה, אם הלקוח מממש את זכות המשיכה שלו, חלות ההוראות שנקבעו במדיניות הביטול של המוכר.5.4 במקרה של איסוף עצמי, המוכר מודיע תחילה ללקוח בדוא"ל כי הסחורה שהזמין מוכנה לאיסוף. לאחר קבלת דואר אלקטרוני זה, הלקוח יכול לאסוף את הסחורה במטה המוכר לאחר התייעצות עם המוכר. במקרה זה לא יחויבו בדמי משלוח.5.5 שוברים ניתנים ללקוח באופן הבא: • על ידי הורדה
 • באמצעות דואר אלקטרוני
 • באמצעות הדואר6) שימור הכותרתאם המוכר מבצע תשלום מקדמה, הוא שומר על בעלות על הסחורה שנמסרה עד ששולם מחיר הרכישה החייב במלואו.


7) אחריות לפגמים (אחריות)


7.1 אם הפריט שנרכש פגום, חלות הוראות האחריות הסטטוטורית לפגמים.


7.2 הלקוח מתבקש להתלונן בפני המעביר על טובין שנמסרו עם נזק תחבורתי ברור ולהודיע ​​למוכר על כך. אם הלקוח לא מציית, אין לכך כל השפעה על תביעותיו הסטטוטוריות או החוזיות בגין ליקויים.
8) מימוש שוברי מתנה8.1 שוברים שניתן לרכוש דרך החנות המקוונת של המוכר (להלן "שוברי שי") ניתנים למימוש רק בחנות המקוונת של המוכר, אלא אם כן צוין אחרת בשובר.8.2 ניתן לממש שוברי שי ויתרת שוברי מתנה בסוף השנה השלישית לאחר השנה בה נרכש השובר. אשראי שנותר יזוכה בלקוח עד למועד התפוגה.8.3 ניתן לממש שוברי מתנה רק לפני סיום תהליך ההזמנה. חיוב לאחר מכן אינו אפשרי.8.4 ניתן לממש שובר מתנה אחד בלבד לכל הזמנה.8.5 ניתן להשתמש בשוברי מתנה לרכישת טובין בלבד ולא לרכישת שוברי מתנה נוספים.8.6 אם הערך של שובר המתנה אינו מספיק לכיסוי ההזמנה, ניתן לבחור באחת משיטות התשלום האחרות שמציע המוכר בכדי ליישב את ההפרש.8.7 יתרת שובר המתנה אינה משולמת במזומן וגם לא משולמת ריבית.8.8 שובר המתנה ניתן להעברה. המוכר יכול, עם אפקט פריקה, לבצע תשלומים לבעלים בהתאמה אשר מימש את שובר המתנה בחנות המקוונת של המוכר. זה לא חל אם למוכר ידע או רשלנות בוטה של ​​אי ההסמכה, אי הכושר החוקי או העדר ההסמכה של הבעלים המתאים.9) החוק החלהחוק של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה חל על כל מערכות היחסים המשפטיות בין הצדדים, למעט החוקים לרכישה בינלאומית של מטלטלין. מבחינת הצרכנים, בחירה זו בחוק חלה רק ככל שההגנה שניתנה אינה נשללת על ידי הוראות חובה של חוק המדינה בה הצרכן הוא תושב בדרך כלל.
10) יישוב סכסוכים אלטרנטיבי10.1 נציבות האיחוד האירופי מספקת פלטפורמה ליישוב סכסוכים מקוונים באינטרנט בקישור הבא: https://ec.europa.eu/consumers/odrפלטפורמה זו משמשת כנקודת קשר ליישוב מחוץ למחוק של סכסוכים הנובעים מחוזי מכירה או שירות מקוונים בהם מעורב צרכן.10.2 המוכר אינו חייב ולא מוכן להשתתף בהליך הסדר סכסוך בפני ועדת בוררות צרכנית.